Utbildningar
Kompetensutveckling – Utbildningar

919 utbildningar och kurser

Utbildningar i kompetensutveckling

Kompetensutveckling är utbildningar som ger fortbildning och kompetenshöjning för dig som befinner dig i arbetslivet. Det kan röra sig om allt från teoretiska kurser i ledarskap och ekonomi till praktiska utbildningar i språk och skönhetsvård. Ofta betalar kursdeltagarnas arbetsgivare för utbildningen.

Kurserna anordnas oftast av privata utbildningsföretag. På högskola och universitet analyserar du material och formulerar nya teorier, medan privata utbildningar i kompetensutveckling fokuserar på hur du kan använda teorierna i praktiken. Därför baseras kurserna mycket på praktiska övningar och case som du tar med från din arbetsplats.

Tillgänglighet

Du kan hitta kompetensutvecklande utbildningar hos anordnare runtom i hela landet och de finns också som distanskurser. Kurserna är anpassade efter deltagarnas arbetstider och förläggs exempelvis en gång i veckan eller på kvällstid.

Utbildningar i kompetensutveckling varierar mycket i tid, från några timmar under en dag till att löpa över flera månader. Vanligast är att utbildningarna pågår i några dagar under en eller två veckor.

Kostnad och examinering

Till skillnad från de flesta andra utbildningsformer så kostar kompetensutveckling pengar och majoriteten är inte studiemedelsberättigande. Ibland bekostar arbetsgivaren utbildningen och du kan också få gå på betald arbetstid, beroende på om den räknas som kompetenshöjande.

Om kursen betygsätts eller examineras så är det den enskilda utbildningsanordnaren som bestämmer hur och efter vilka premisser detta ska genomföras. Det är inte alla anordnare som använder sig av examinering eller betyg.

 

Om du inte finner de utbildningar som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "kompetensutveckling".