Kompetensutveckling – Utbildningar
Lön / Skatt / Moms
Stockholms län

9 utbildningar och kurser

Lön / Skatt / Moms

På den här sektionen hittar du kurser och utbildningar inom lön, skatt och moms. Kurserna vänder sig till dig som redan är yrkesverksam och behöver skaffa dig grund- eller specialistkunskaper inom löneadministration, skatt och moms.

Löneadministration
När man arbetar med löneadministration måste man känna till olika löneadministrativa grunder och aktuella lagar, regler och avtal för att kunna sköta lönehanteringen på rätt sätt.
En kurs i löneadministration innehåller ofta regler vad gäller brutto- och nettolön, skatteavdrag, traktamenten och olika sorters frånvaro (t. ex. sjukdom och föräldraledighet), sociala avgifter, kontrolluppgifter och lönehantering på data.

Skatt /redovisning
Kurser i företagsbeskattning gör dig mer bekant med skattelagsstiftningen, framförallt för att hitta i lagtexten. Du lär dig identifiera och lösa problem inom företagsbeskattningen samt att ge förslag på möjliga skattedispositioner i bokslutet.

Exempel på kursmoment i en kurs i företagsbeskattning kan vara inkomstbeskattning och sociala avgifter, inkomst av tjänst, inkomst av kapital, bostadsbeskattningen, bokföringsmässig och skattemässig redovisning, periodisering av kostnader och bokslutsdispositioner, beskattning av aktiebolag och företagsgrupper, beskattning av enskild näringsverksamhet och handelsbolag, beskattning av fåmansföretag, internationell beskattning.

Moms
Kurser i moms ger dig kunskap om mervärdesskattelagen och dess tillämpning. Momskurser går igenom vad det är som krävs för att svensk moms ska tas ut vid försäljning av en vara eller tjänst, när den ska redovisas och av vem samt när det föreligger rätt till avdrag för moms. Du får lära dig undvika fel och fällor när det gäller moms.

Exempel på innehåll i en momskurs:
• Allmänt om moms
• Skattskyldighet
• Omsättning
• Skattepliktiga varor och tjänster
• Yrkesmässig verksamhet
• Bekattningunderlag
• Skattesatser
• Fakturerings- och redovisningsregler
• Varuhandel
• Tjäntehandel
• Avdragsrätt
• Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av fastighet
• Marginalbeskattning; begagnade varor och resetjänster

Stockholms län 

Hittar du utbildningar med inriktning lön / skatt / moms som intresserar dig i Stockholms län? Om du tänker flytta bör du kontrollera bostadssituationen och ett bra första steg kan vara att söka på nätet efter "bostad Stockholms län" eller besöka myndighetssidor för Stockholms län. Tänker du pendla till och från utbildningar inom lön / skatt / moms i Stockholms län bör du lämpligen kolla upp bästa färdsättet i förväg.

Om du inte finner de utbildningar inom lön / skatt / moms som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "kompetensutveckling", Intresse: "lön / skatt / moms", Ort: “Stockholms län”.