Kompetensutveckling – Utbildningar
Arbetsmiljö
Trollhättan

1 utbildning

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar människor på jobbet. Det inbegriper både den fysiska miljön såsom ljud och luft men även den psykiska och psykosocial miljön, där faktorer som arbetsinnehåll, möjlighet till utveckling, stress och mobbing ingår.

Enligt arbetsmiljölagen ska det bedrivas systematiskt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats samt att chefer och arbetsledare ska ha kompetens för att göra detta. Det innebär att undersöka arbetsmiljön (göra en så kallad skyddsrond), göra riskbedömningar, prioritera vilka risker som är viktigast att åtgärda, och göra förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Kurser i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
Kurser inom arbetsmiljö vänder sig i första hand till chefer och skyddsombud som behöver bättre kunskaper om arbetsmiljölagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete. Vissa kurser har en speciell inriktning, till exempel brandskydd, arbetsmiljörätt eller kurser som vänder sig speciellt till skyddsombud.

Kurser i stresshantering
Problem kopplade till stress och utmattning utgör idag ett av vår tids allra allvarligaste hälsoproblem. Långvarig stress kan ge negativa effekter i form av ångest, oro, smärta och utbrändhet.

Kurser i stresshantering vänder sig både till den som vill jobba med stress och stresshantering gentemot individer eller grupper och till den som vill få verktyg att jobba med sin egen stress. Mindfulness handlar om hantera och återhämta sig från stress, fördjupa närvaron i mötet med andra och stanna upp och bottna mer i sig själv. Kurser i mindfulness kan du också hitta på denna sektion.

Trollhättan 

Hittar du utbildningar med inriktning arbetsmiljö som intresserar dig i Trollhättan? Om du tänker flytta bör du kontrollera bostadssituationen och ett bra första steg kan vara att söka på nätet efter "bostad Trollhättan" eller besöka myndighetssidor för Trollhättan. Tänker du pendla till och från utbildningar inom arbetsmiljö i Trollhättan bör du lämpligen kolla upp bästa färdsättet i förväg.

Om du inte finner de utbildningar inom arbetsmiljö som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "kompetensutveckling", Intresse: "arbetsmiljö", Ort: “Trollhättan”.