Kompetensutveckling – Utbildningar
Juridik

35 utbildningar och kurser

Juridik

Juridikutbildningar på den här sektionen vänder sig främst till dig som befinner dig i arbetslivet och som då och då kommer i kontakt med juridiska frågor i ditt arbete och därför behöver mer kunskap. Exempel på juridikutbildningar kan vara praktisk arbetsrätt, avtalsrätt, entreprenadjuridik, eller offentlighet och sekretess.

Juridiken spänner ämnesmässigt över ett brett fält. Man brukar dela in juridiken i olika rättsområden, där den offentliga rätten representerar den ena sidan och civilrätten den andra.

Offentlig rätt
Offentlig rätt är den rätt som rör det allmänna å ena sidan och en enskild eller det allmänna å andra sidan. Till offentlig rätt hör:
• Folkrätt
• Förvaltningsrätt
• Havsrätt
• Kommunalrätt
• Konkurrensrätt
• Miljörätt
• Processrätt
• Skatterätt
• Socialförsäkringsrätt
• Straffrätt
• Statsrätt


Civilrätt
Civilrätten berör förhållandet mellan privata rättsubjekt. Till civilrätten hör:
• Arbetsrätt
• Associationsrätt
• Avtalsrätt
• Boenderätt
• Ersättningsrätt
• Familjerätt
• Fastighetsrätt
• Fordringsrätt
• Immaterialrätt
• Internationell privaträtt
• Konsumenträtt
• Köprätt
• Sjörätt

Arbetsrätt
Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här finns lagar som gäller anställningsformer, löner, semester, föräldraledighet, studieledighet osv.

 

Om du inte finner de utbildningar inom juridik som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter utbildningar kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "kompetensutveckling", Intresse: "juridik".