Kompetensutvecklingsföretag

36 utbildningsbolag

Studera kompetensutveckling

Kompetensutveckling är utbildningar som ger fortbildning och kompetenshöjning för dig som befinner dig i arbetslivet. Det kan röra sig om allt från teoretiska kurser i projektledning och ekonomi till praktiska utbildningar i skönhetsvård och språk. Ofta betalar din arbetsgivare för utbildningen.

Privata utbildningsföretag är oftast de som anordnar kurserna. Medan högskolor och universitet analyserar material och formulerar nya teorier så fokuserar privata kompetensutvecklare på hur man använder teorierna i praktiken. Därför baseras kurserna mycket på praktiska övningar och case som du tar med från din arbetsplats.

Tillgänglighet

Det finns anordnare runtom i hela landet som erbjuder kompetensutveckling. Kurserna finns också som distanskurser. Upplägget är anpassat efter deltagarnas arbetstider och förläggs exempelvis en gång i veckan eller på kvällstid.

Utbildningar inom kompetensutveckling varierar mycket i tid, från några timmar under en dag till att löpa över flera månader. Vanligast är att utbildningarna pågår i några dagar under en eller två veckor.

Kostnad och examinering

Till skillnad från de flesta andra utbildningsformer så kostar kompetensutbildning pengar och majoriteten är inte studiemedelsberättigande. Ibland bekostar arbetsgivaren utbildningen och du kan också få gå på betald arbetstid, beroende på om den räknas som kompetenshöjande.

Den enskilda utbildningsanordnaren bestämmer hur examineringen ska genomföras och efter vilka premisser eventuella betyg sätts. Det är inte alla anordnare som använder sig av examinering eller betyg.

 

Om du inte finner de utbildningsbolag som du sökte efter kan du testa att använda fritextsöket högst upp på sajten. När du fritextsöker efter utbildningsbolag kan du sedan enkelt filtrera på Nivå: "kompetensutveckling".